ODKRYWCY

Projekt Młodzi Odkrywcy w Kalejdoskopie Nauki skierowany do uczniów klasy III gimnazjum, stojących przed wyborem dalszej drogi edukacji (profilu nauczania), pomoże w podjęciu właściwej - zgodnej z własnymi zainteresowaniami i kompetencjami - decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniej szkoły (klasy i profilu kształcenia). Program projektu opracowany został w sposób umożliwiający młodemu człowiekowi w inny niż „szkolny” sposób spojrzeć na poszczególne dziedziny, jak również doświadczyć interdyscyplinarności nauki.

 

Młodzi odkrywcy w naszym projekcie:

  • KLASA 3ag - Gimnazjum Klasyczne

  • KLASA 3a - Gimnazjum Nr 9

  • KLASA 3bg - Gimnazjum NR 50