Partner

 

 

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy także współpracę z partnerem, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności projektu oraz urozmaici ofertę edukacyjną dla uczestników.
W realizacji projektu udział weźmie Fundacja Profesora Ciekawskiego specjalizująca się w popularyzowaniu nauki, w szczególności w zakresie nauk ścisłych – fizyki oraz chemii. Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów – edukatorów z dużym doświadczeniu zawodowym. 

 

Fundacja Profesora Ciekawskiego powstała w celu rozwijania zainteresowań nauką i kulturą poprzez ukazywanie ich jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań, eksploracji i doświadczeń. Dzięki wspieraniu i uzupełnianiu szkolnych programów nauczania dla uczniów szkół różnego szczebla dąży do tworzenia i wyrównywania szans rozwoju i samorealizacji młodego pokolenia. Fundacja prowadzi wszechstronną działalności w zakresie rozwoju dzieci, integracji rodziny, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, promując również ideę kształcenia przez całe życie.

http://www.fundacjaciekawskiego.pl/