O projekcie

Program Uniwersytet Młodego Odkrywcy to pierwsza inicjatywa realizowana w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki wyrażonej w tzw. strategii na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z trzech głównych założeń strategii jest popularyzacja dokonań polskich naukowców wśród różnych grup społecznych (od juniorów do seniorów), a także dotarcie z atrakcyjną formą edukacji do obszarów wykluczonych.

Podczas pierwszej edycji UMO do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło ponad 200 wniosków. Zwycięskie projekty mogą liczyć na granty w wysokości do 40 tys. zł – środki przeznaczone będą na realizację programów w okresie od lutego do czerwca 2017 roku.

Projekt Młodzi Odkrywcy w Kalejdoskopie Nauki zaproponowany przez Biuro Upowszechniania Nauki w ścisłej współpracy z Wydziałami i partnerem – Fundacją Profesora Ciekawskiego skierowany jest do uczniów klas trzecich szkoły gimnazjalnej i będzie realizowany w okresie od lutego do czerwca 2017 r.

Celem projektu jest popularyzacja nauki poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej, inspirowanie do twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań młodzieży. Program projektu opracowany został w sposób umożliwiający młodemu człowiekowi w inny niż „szkolny” sposób popatrzyć na poszczególne dziedziny, jak również doświadczyć interdyscyplinarności nauki.  Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów jak i w formie warsztatów a ich zadaniem będzie odkrywanie nauki, świata i siebie samego. Treść zajęć będzie dostosowana do wieku odbiorców. Zajęcia poruszać będą najciekawsze zagadnienia z takich dziedzin nauki jak: historia, mikrobiologia, fizyka, zdrowie, kultura fizyczna, nauki społeczne, muzyka, psychologia i pedagogika.

Kontakt

Biuro Projektu
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
pok. 261 (budynek B, II piętro)
tel/fax: 52 34 19 120 lub 137

e-mail: promocjanauki@ukw.edu.pl

Pracownicy biura:

Agnieszka Balcer
Adam Kosecki