PROGRAM ZAJĘĆ

Tematyka zajęć ułożona jest komplementarnie z obowiązującym na uczelni podziałem jednostek naukowych – zajęcia prowadzone będą na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Przyrodniczych, Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki, Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Edukacji Muzycznej, Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki.

W ramach Projektu Młodzi Odkrywcy w Kalejdoskopie Nauki zapraszamy na cykl ośmiu interdyscyplinarnych zajęć:
 

Zajęcia I

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Tytuł zajęć: POTĘŻNY UMYSŁ – jak rozwijać i korzystać ze swoich naturalnych możliwości
Prowadzący:   dr Ewa Lemańska-Lewandowska, dr Małgorzata Wiśniewska, mgr Adam Mroczkowski,
Dziedzina: Pedagogika, dydaktyka, 
Forma zajęć: Warsztaty i zajęcia praktyczne w sali komputerowej

Opis zajęć: Głównym celem zajęć będzie nauka współpracy w zespołach roboczych oraz rozwijanie kompetencji społecznych, logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem, pogłębianie kompetencji algorytmicznych czy planowania procesów pozwalających z wykorzystaniem nowych technologii w różnych dziedzinach życia.

Szczegółowa tematyka zajęć prezentuje się następująco:

  1. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji i umiejętności w zakresie uczenia się:
  • Planowanie własnego procesu uczenia (tworzenie planów i odnajdywanie ich roli i znaczenia w codziennym życiu).
  1. Kształtowanie podstawowych umiejętności programowania i kodowania:
  • Podstawy programowania za pomocą wybranego języka/wybranych języków,
  • Obsługa darmowych narzędzi do edytowania grafiki, tworzenia prezentacji, animacji poklatkowych oraz nauki podstaw programowania.

Zajęcia II

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Tytuł zajęć: Poznać niewidzialne, czyli jak oswoić mikroorganizmy
Prowadzący: dr Łukasz Kubera
Dziedzina: mikrobiologia
Forma zajęć: wykład z pokazem

Opis zajęć: Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z wpływem mikroorganizmów na zdrowie człowieka. Pokazane zostaną najważniejsze mechanizmy zakażeń bakteryjnych i wirusowych. Przedyskutowany zostanie również temat związany z racjonalnymi sposobami walki z patogenami w odniesieniu do najnowszych osiągnięć biotechnologii. Głównym celem zajęć będzie zwiększenie świadomości oraz rozbudzenie ciekawości młodych ludzi tematyką związaną ze zdrowiem i profilaktyką zakażeń. Dodatkową atrakcją zajęć będzie możliwość obejrzenia pod mikroskopem preparatu mikrobiologicznego.

Zajęcia III

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Tytuł zajęć: Głód na świecie i inne globalne problemy a pomoc humanitarna
Prowadzący: dr Joanna Janiszewska
Dziedzina: nauki społeczne, pomoc humanitarna, ubóstwo, wykluczenie społeczne
Forma zajęć: wykład + warsztat

Opis zajęć: Głównym celem zajęć będzie pokazanie, kto w dzisiejszym świecie głoduje i próba odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Wykładowca skoncentruje się na takich zagadnieniach, jak: suwerenność żywieniowa, grabienie ziemi, nadprodukcja odpadów, zagrożenia zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, a także pokaże, jak kraje Zachodu próbują pomóc poprzez konwoje humanitarne i czy taka pomoc ma sens oraz kiedy ma sens.

Po wykładzie zostanie zorganizowany warsztat w kilku mniejszych grupach, aby młodzież zastanowiła się, jakie problemy związane z ubóstwem występują na ich lokalnym podwórku i jak można im przeciwdziałać, a także, co oni mogą zrobić tu i teraz dla poprawy warunków życia na świecie.

Zajęcia IV

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Tytuł zajęć: Ciepło – zimno, czyli po co nam termometry
Prowadzący: dr Beata A. Pietrewicz
Dziedzina: Nauki matematyczno – przyrodnicze (fizyka)
Forma zajęć: warsztaty

Opis zajęć: Podczas zajęć uczniowie pracować będą w dwuosobowych zespołach w ramach, których eksperymentalnie sprawdzą, jaką temperaturę mają różne substancje (woda, lód, woda z lodem, woda z lodem i chlorkiem sodu, suchy lód, kwas octowy, wodorowęglan sodu NaHCO3 w reakcji z kwasem octowym). Następnie przetestują odczuwanie temperatury i sprawdzą, dlaczego potrzebujemy termometrów. Dodatkowo zbadają, jak rozpuszczanie substancji w cieczach zmienia ich temperaturę i dlaczego zimą posypujemy oblodzone drogi chlorkiem sodu. W warunkach temperatury pokojowej samodzielnie przygotują zamrożony deser (lodowy serek homogenizowany). Zajęcia prowadzone będą w grupach maks. 24 osobowych. Na potrzeby warsztatów wykorzystywana będzie z technologia IT – urządzenie LabQuest sprzężone z sondą temperaturową. 

Zajęcia V

Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Tytuł zajęć: Czy komputery potrafią pisać muzykę? Dlaczego Mozart grał w kości i czy Illiac znał się z EMI?
Prowadzący: dr Piotr Komorowski
Dziedzina: muzyka, sztuka i komputery, muzyka współczesna
Forma zajęć: wykład z pokazem

Opis zajęć: Komputery zajmują coraz większą rolę w życiu współczesnego człowieka. Wyręczają w skomplikowanych obliczeniach, magazynują ogromne ilości informacji, przetwarzają dane, wspomagają naukę i biznes. Ale czy potrafią tworzyć sztukę? Podczas wykładu spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Zajęcia VI

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Tytuł zajęć: Żywienie i aktywność fizyczna motorem rozwoju młodych ludzi
Prowadzący:   dr Mirosława Szark-Eckardt, mgr inż. Kpt. Ż. Śr. Grzegorz Nadolny, dr Wiesława Pilewska, dr Jerzy Eksterowicz, dr Ewa Sokołowska, mgr Michalina Kuska, mgr Bartłomiej Niespodziński
Dziedzina: nauki o kulturze fizycznej
Forma zajęć: wykład + warsztaty + zajęcia praktyczne w terenie

Opis zajęć: Problem otyłości we współczesnym świecie uznawany jest za chorobę cywilizacyjną. Otyłość przez wielu rodziców nie jest traktowana, jako choroba. Tymczasem nadwaga i otyłość stanowią zagrożenie dla zdrowia i należy je uważać za jedną z podstawowych przyczyn rozwijających się chorób w XXI w.

Zajęcia mają na celu ukazać problem, jakim jest nadwaga i otyłość dla osób w wieku dorastania wprowadzenie w formie wykładu. Następnie prowadzący przygotują zajęcia praktyczne, których celem jest nauczenie gimnazjalistów samodzielnej kontroli masy ciała i interpretacja uzyskanych wyników. Trzecia część zajęć dotyczyć będzie różnych form aktywności ruchowej, którą każdy uczestnik może samodzielnie wykonać w domowych warunkach.

Zadaniem zajęć będzie:

  • uświadomienie dzieciom i młodzieży konsekwencji otyłości i związanych z nią zagrożeń,
  • diagnozowanie otyłości (bioimpedancja, siatki centylowe, wskaźnik BMI, wskaźnik Cole’a, pomiary obwodu talii i bioder oraz fałdomierz)
  • warsztaty, których zadaniem będzie ukazanie różnych form aktywności ruchowej i sposobów przeciwdziałania oraz radzenia sobie z otyłością.

Zajęcia VII

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Tytuł zajęć: Tajemnice szyfrów – kryptografia w służbie historii
Prowadzący: dr Monika Opioła-Cegiełka
Dziedzina: historia
Forma zajęć: warsztat

Opis zajęć: Kryptografia od starożytności była nauką pomocniczą historii. Władcom i służbom dyplomatycznym pozwalała przekazywać ukrytą wiadomość bez możliwości przejęcia jej przez strony trzecie. Czytając korespondencję dyplomatyczną mamy często kontakt z szyframi. Autorka warsztatów zetknęła się z szyframi pracując na korespondencji dyplomatycznej Misji Polskiej w Paryżu i Konstantynopolu (XIX wiek).

Celem zajęć jest zapoznanie młodych ludzi z podstawowymi szyframi, które możemy znaleźć w różnych epokach historycznych (np. szyfr Cezara), ze szczególnym uwzględnieniem szyfrów używanych przez polskich dyplomatów w XIX wieku. Uczniowie będą mieli okazję obejrzeć krótką prezentację, ale większość zajęć będzie pracą pod kierunkiem prowadzącej zajęcia. 

Zajęcia VIII

Partner – Fundacja Profesora Ciekawskiego
Tytuł zajęć: Tajemnice światła
Prowadzący: mgr Szymon Paprocki, mgr Monika Nowacka, mgr Paulina Łoniewska
Dziedzina: chemia, fizyka
Forma zajęć: wykład z pokazem + warsztaty

Opis zajęć: Wszyscy uczestnicy dowiedzą się  Czym jest światło? Jak można przeprowadzić Pomiar prędkości światła za pomocą czekolady oraz udzielona zostanie odpowiedź na takie pytania jak Dlaczego niebo jest niebieskie? Jak widzimy kolory?A wszystko to odbędzie się w ramach interaktywnego wykładu.

Dodatkowo spotkanie zapewnia część warsztatową w zakresie: Światło UV – malowanie fluoresceiną –oraz Świecące balony i Budujemy spektroskop.