NAUKOWCY

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ich dorobek naukowy oraz doświadczenie, jako nauczycieli akademickich są gwarantem wysokiej, jakości merytorycznej proponowanych zajęć. Naukowcy zaangażowani w realizację projektu są przede wszystkim znakomitymi specjalistami w swojej dziedzinie, ale także popularyzatorami nauki – ich nieoceniona umiejętność dzielenia się swoją wiedzą oraz sposób przekazywania informacji zasługuje na uznanie.

Tematyka zajęć ułożona jest komplementarnie z obowiązującym na uczelni podziałem jednostek naukowych – zajęcia prowadzone będą na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Przyrodniczych, Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki, Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Edukacji Muzycznej, Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki.

Dopełnieniem propozycji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego będą zajęcia zaproponowane przez Fundację Profesora Ciekawskiego. Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów – edukatorów o dużym doświadczeniu zawodowym i będą miały charakter zajęć popularno-naukowych. 

Zajęcia I

Prowadzący: dr Ewa Lemańska-Lewandowska, dr Małgorzata Wiśniewska, mgr Adam Mroczkowski

Wszystkie osoby prowadzące zatrudnione są na Wydział Pedagogiki i Psychologii UKW w Instytucie Pedagogiki i tworzą zespół Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Filipiak.

Dotychczasowe doświadczenie w popularyzowaniu nauki osób prowadzących zajęcia obejmuje:

 • Wielokrotne prowadzenie warsztatów dla dzieci, młodzieży, studentów i nauczycieli m.in. podczas corocznego Bydgoskiego Festiwalu Nauki, seminariów i konferencji naukowych
 • Współautorstwo serii Niezbędnik Dobrego Nauczyciela (wyd. IBE)
 • Autorstwo i współautorstwo monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych o problematyce edukacyjnej
 • Członkostwo w polskich i międzynarodowych zespołów badawczych
 • Współrealizacja polskich i międzynarodowych projektów badawczych skupionych wokół edukacji (ze szczególnym naciskiem na wczesną edukację dziecka)
 • Specjaliści w dziedzinie pedagogiki i dydaktyki
 • Pracownicy katedry współpracowali i współpracują z jednostkami terytorialnymi i samorządowymi w zakresie rozwoju edukacji.

Zajęcia II

Prowadzący: dr Łukasz Kubera

Dr Łukasz Kubera reprezentuje Wydział Nauk Przyrodniczych. Zatrudniony jest na stanowisku asystenta w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Biologii Eksperymentalnej.

Doktor Łukasz Kubera jest osobą, która od kilku lat systematycznie zaangażowana jest w działalność popularyzatorską, która obejmowała między innymi takie wydarzenia jak:

 • Prowadzenie warsztatów laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii dla dzieci i młodzieży w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki oraz Drzwi Otwartych UKW.
 • Prowadzenie zajęć ćwiczeniowych z mikrobiologii dla dzieci i młodzieży licealnej bydgoskich placówek oświatowych (Przedszkole nr 33, I LO, V LO).
 • Prowadzenie wykładów przygotowujących do matury młodzież licealną w ramach programu Bliskie Spotkania z Biologią, będącego inicjatywą Instytutu Biologii Eksperymentalnej UKW.
 • Udział w II Konferencji ,,Rozwiń skrzydła wiedzy” organizowanej przez uczniów i nauczycieli z VI LO w Bydgoszczy (wykład).

Zajęcia III

Prowadzący: dr Joanna Janiszewska

Dr Joanna Janiszewska zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Socjologii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych UKW. 

 • Prowadzenie prelekcji na temat życia i edukacji w Tanzanii na podstawie badań terenowych w roku 2012 i 2013, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza 26, Wrocław
 • Wykład i prelekcja na temat funkcjonowania pomocy humanitarnej po wizytacji projektów MSZ w Tanzanii w Powiatowym Zespole Szkół w Trzebnicy w ramach 5. Edycji Tygodnia Edukacji Globalnej, pod hasłem ,,Na rzecz wspólnego świata” 19-3.11.2012 r.

Zajęcia IV

Prowadzący: dr Beata A. Pietrewicz

Dr Pietrewicz zatrudniona jest w strukturze Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i techniki UKW.

Dr nauk fizycznych, nauczyciel akademicki, nauczyciel kontraktowy, egzaminator CKE (OKE Gdańsk) w zakresie egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii, członek Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki – nieformalnego stowarzyszenia skupiającego fizyków – pasjonatów popularyzacji nauki

Dotychczasowe doświadczenie z zakresie popularyzacji nauki:

 • prowadzenie warsztatów i zajęć laboratoryjnych w ramach BFN 2013 -2016
 • stworzenie koncepcji i realizacja autorskiego projektu pn. Eksperymentatorium UKW w ramach Instytutu Fizyki (od 2013r. – zajęcia laboratoryjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym (1-3 sp), szkolnym (4-6), gimnazjalnym (1-3) i ponadgimnazjalnym)
 • przeprowadzenie autorskie projekt „Lubię myśleć – warsztaty matematyczne” dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (1-3sp)
 • zajęcia laboratoryjne w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • organizacja interaktywnych wystaw („Nauki dawne i niedawne”, „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”, „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych”, „Zmysły”), przygotowanie merytoryczne i prowadzenie lekcji wystawowych dostosowanych do wieku uczestników
 • wywiady popularno-naukowe (radio PiK, radio Kultura)

Zajęcia V

Prowadzący: dr Piotr Komorowski

Dr Piotr Komorowski jest wykładowcą Katedry Edukacji i Animacji Kultury Muzyczne, Wydziału dukacji Muzycznej UKW 

 • Nauczyciel mianowany z 12-letnim stażem pracy w Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie.
 • Pracę doktorską obronił w 2010 roku w Akademii Muzycznej w Krakowie
 • Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej odznaką honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2016)
 • Organizator i jeden z pomysłodawców Festiwalu Muzyki Współczesnej NOWA MUZYKA, odbywającego się od 2013 roku w Bydgoszczy
 • W ostatnim czasie skupia się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem komputerowo wspomaganej kompozycji (CAC) w procesie twórczym. Działa także, jako tłumacz wolnego oprogramowania.

Zajęcia VI

Prowadzący: dr Mirosława Szark-Eckardt, dr Wiesława Pilewska, dr Jerzy Eksterowicz, dr Ewa Sokołowska, mgr Michalina Kuska, mgr Bartłomiej Niespodziński

Wszystkie osoby prowadzące zatrudnione są na Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki w Instytucie Kultury Fizycznej.

Prowadzący zajęcia mają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, także dotkniętą różnymi dysfunkcjami (praca w szkołach oraz instytucjach kulturalno–oświatowych). Kadra projektu prowadzi zajęcia w ramach programów edukacyjnych dla uczniów m.in. ,,Stop zwolnieniom z WF” i ,,Na ścieżkach zdrowia”. Oprócz zajęć dydaktycznych, warsztatowych i trenerskich, pracownicy zatrudnieni w projekcie, co roku włączają się w popularyzację nauki w ramach Bydgoskiego Festiwali Nauki. Uczestniczą także w szeregu projektów badawczych, których celem jest diagnoza stanu zdrowia, kondycji i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Zajęcia VII

Prowadzący: dr Monika Opioła-Cegiełka

Dr Monika Opioła-Cegiełka jest adiunktem w  Zakładzie Historii Stosunków Międzynarodowych XIX I XX Wieku w Instytucie Historii I Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Humanistycznego UKW. 

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, mgr filologii romańskiej.
 • Kwalifikacje pedagogiczne (poziom szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej) w zakresie historii.
 • Kwalifikacje pedagogiczne (poziom przedszkole, nauczanie wczesnoszkolne, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) w zakresie nauczania języka obcego.
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki: aktywność w Dniach Nauki i Bydgoskim Festiwalu Nauki (oferta skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat); warsztaty historyczne dla młodzieży gimnazjalnej w ramach Drzwi Otwartych UKW oraz warsztaty historyczne i kryptograficzne w bydgoskich przedszkolach oraz gimnazjach (z uwzględnieniem ważnych rocznic m.in. 670-lecie Bydgoszczy).

Zajęcia VIII

Prowadzący: mgr Szymon Paprocki, mgr Monika Nowacka, mgr Paulina Łoniewska

mgr Szymon Paprocki, Fundacja Profesora Ciekawskiego

 • Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w zakresie popularyzacji nauki.
 • Autor koncepcji interaktywnej wystawy naukowej dla dzieci „Pracownia Profesora Ciekawskiego”.
 • Prezes Fundacji Profesora Ciekawskiego działającej na rzecz popularyzacji nauki. Działalność dydaktyczna skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży do 16 roku życia.

mgr Monika Nowacka - pedagog, edukator Pracowni Profesora Ciekawskiego, 5 letnie doświadczenie w zakresie edukacji dzieci I młodzieży.

mgr Paulina Łoniewska - pedagog, prowadząca zajęcia edukacyjne I pokazy naukowe w obszarze nauk przyrodniczych.